Mistrețul cu colți de argint – Ștefan Augustin DoinașUn prinţ din Levant, îndrăgind vânătoarea,
Prin inimă neagră de codru trecea,
Croindu-şi cu greu, prin hăţişuri, cărarea,
Cânta dintr-un flaut de os şi zicea:

– Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse
Mistreţul cu colţi de argint, fioros,
Ce zilnic îşi schimbă, în scorburi ascunse,
Copita, şi blana, şi ochiul sticlos…

– Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, 
Mistreţul acela nu vine pe-aici.
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
Ori vulpile roşii, ori iepurii mici…

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte,
Privea printre arbori atent la culori,
Lăsând în culcuş căprioara cuminte
Şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.

Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte:
– Priviţi cum se-nvârte, făcându-ne semn,
Mistreţul cu colţi de argint, nu departe:
Veniţi să-l lovim cu săgeată de lemn!…

– Stăpâne, e apa jucând sub copaci,
Zicea servitorul privindu-l isteţ.
Dar el răspundea, întorcându-se: – Taci…
Şi apa sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri:
– Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher, 
Mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri:
Veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!…

– Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci, 
Zicea servitorul, zâmbind îndrăzneţ.
Dar el răspundea, întorcându-se: – Taci…
Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub brazi, el strigă, îndemnându-i spre creste:
– Priviţi unde-şi află odihnă şi loc
Mistreţul cu colţi de argint, din poveste:
Veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!…

– Stăpâne, e luna lucind prin copaci,
Zicea servitorul, râzând cu dispreţ.
Dar el răspundea, întorcându-se: – Taci…
Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ.

Dar vai! Sub luceferii palizi ai bolţii,
Cum sta în amurg, la izvor aplecat,
Veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii 
Îl trase sălbatic, prin colbul roşcat.

– Ce fiară ciudată mă umple de sânge,
Oprind vânătoarea mistreţului meu?
Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge?
Ce veştedă frunză mă bate mereu?…

– Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul, 
Chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci.
Ascultă cum latră copoii gonindu-l…
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se. – Taci.

Mai bine ia cornul şi sună întruna.
Să suni până mor, către cerul senin…
Atunci asfinţi după creste luna
Şi cornul sună, însă foarte puţin.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.